Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Contact Us

Latest

28) કયા રાજ્ય દ્વારા જલસાથી કાર્યક્રમ શરૂ કરાયો?

28) કયા રાજ્ય દ્વારા જલસાથી કાર્યક્રમ શરૂ કરાયો?


Answer: ઓડિશા

ઓડિશા રાજ્ય સરકારે "જલસાથી" કાર્યક્રમનું અનાવરણ કર્યું હતું.

ઓડિશાના મુખ્ય પ્રધાન નવીન પટનાયક દ્વારા તેનું લોકાર્પણ કરાયું હતું. તેમણે મહિલા સ્વયંસેવકો "જલસાથીઓ" ને પાણીની ગુણવત્તાની ચકાસણી કીટ અને પોઇન્ટ ઓફ સેલ (પીઓએસ) મશીનોનું વિતરણ પણ કર્યું.