Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Contact Us

Latest

પદ્મ એવોર્ડ 2020

પદ્મ એવોર્ડ 2020


દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કારો પૈકીના એક પદ્મ એવોર્ડ્સને પદ્મવિભૂષણ, પદ્મ ભૂષણ અને પદ્મ શ્રી એમ ત્રણ કેટેગરીમાં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.

આ વર્ષે ભારતના રાષ્ટ્રપતિએ 4 ડ્યુઓ કેસ સહિત 141 પદ્મ એવોર્ડ આપવાની મંજૂરી આપી છે.

આ યાદીમાં 7 પદ્મવિભૂષણ, 16 પદ્મ ભૂષણ અને 118 પદ્મ શ્રીનો સમાવેશ થાય છે.


એવોર્ડ મેળવનારાઓમાં 34 મહિલાઓ છે અને આ યાદીમાં વિદેશી / એનઆરઆઈ / પીઆઈઓ / ઓસીઆઈ અને ૧૨ મરણોત્તર પુરસ્કારોના વર્ગના 18 લોકોનો પણ સમાવેશ છે.