Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Contact Us

Latest

કેપ્ટન તાનિયા શેરગિલ પ્રજાસત્તાક દિવસની પ્રથમ મહિલા પરેડ સહાયક બનશે

કેપ્ટન તાનિયા શેરગિલ પ્રજાસત્તાક દિવસની પ્રથમ મહિલા પરેડ સહાયક બનશે


કેપ્ટન તાનિયા શેરગિલ, આર્મીના કોર્પ્સ ઓફ સિગ્નલ સાથેના અધિકારી, પ્રજાસત્તાક દિનની પરેડ માટે પ્રથમ મહિલા પરેડ સહાયક હશે.

પરેડ માટે પરેડ સહાયક જવાબદાર છે.

શેરગિલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન્સમાં ગ્રેજ્યુએટ છે.

ગયા વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિનની પરેડમાં કેપ્ટન ભાવના કસ્તુરી એ ઓlલ-મેન ટુકડીનું નેતૃત્વ કરનારી 1 લી મહિલા અધિકારી હતી.