Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Puzle Zone Contact Us

Latest

ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે અદ્યતન ભારતીય સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટરનું ઉદઘાટન કર્યુ

ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે અદ્યતન ભારતીય સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટરનું ઉદઘાટન કર્યુ


કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે અદ્યતન ભારતીય સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (આઇ 4 સી) અને નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, જેના દ્વારા લોકો સાયબર ગુનાની જાણ ઓનલાઇન કરી શકે છે.


અત્યાર સુધીમાં, 700થી વધુ પોલીસ જિલ્લાઓ અને 3,900થી વધુ પોલીસ મથકો 'www.cybercrime.gov.in' પોર્ટલ સાથે જોડાયેલા છે.