Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Puzle Zone Contact Us

Latest

SBI 1 જાન્યુઆરીથી ઓટીપી આધારિત એટીએમ કેશ ઉપાડ શરૂ કરશે

SBI 1 જાન્યુઆરીથી ઓટીપી આધારિત એટીએમ કેશ ઉપાડ શરૂ કરશે


ભારતીય સ્ટેટ બેંક (એસબીઆઈ) એ 1 જાન્યુઆરી, 2020 થી ઓટીપી આધારિત એટીએમ ઉપાડ શરૂ કરશે

એસબીઆઈ ઓટીપી આધારિત એટીએમ કેશ ઉપાડ 10,000 ઉપરના રોકડ ઉપાડ માટે લાગુ પડે છે.

આ સેવા 8 pm to 8 am દરમિયાન બધા એસબીઆઇ એટીએમ પર કાર્યરત છે.

તેઓએ પોતાનો મોબાઇલ એટીએમમાં ​​લઇ જવાની જરૂર છે. એટીએમ કેશ ઉપાડ હવે 1 જાન્યુઆરી 2020 થી એસબીઆઈ દ્વારા ઓટીપી આધારિત ઓથેન્ટિકેશન પ્રક્રિયાથી વધુ સુરક્ષિત બનાવવામાં આવી છે.


આ સેવાનો લાભ મેળવવા માટે નજીકના એસબીઆઈ શાખા અથવા એટીએમ પર તમારા મોબાઇલ નંબરની નોંધણી કરો.