Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Contact Us

Latest

મધ્ય પ્રદેશમાં રાષ્ટ્રીય જળ સંમેલન યોજાયું હતું

મધ્ય પ્રદેશમાં રાષ્ટ્રીય જળ સંમેલન યોજાયું હતું


મધ્ય પ્રદેશના ભોપાલમાં રાષ્ટ્રીય જળ સંમેલન યોજાયું હતું.

આ સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન મુખ્યમંત્રી કમલનાથે કર્યું હતું.

ઉદઘાટન સત્રને રાજ્યના જળ સંસાધન મંત્રી સુખદેવ પાંસે અને જલ પુરુષ તરીકે ઓળખાય રાજેન્દ્રસિંહે સંબોધન કર્યું હતું.

નિષ્ણાતોએ ચર્ચા કરી હતી કે વધતા જતા પાણીના સંકટને હલ કરવા માટે જળ સંરક્ષણ તકનીકી વિકાસને પરંપરાગત માધ્યમો સાથે સમાવવો જોઇએ.

તેઓએ મધ્યપ્રદેશમાં પરંપરાગત જળ સ્ત્રોતો, પાણીનો અધિકાર, નદી કાયાકલ્પ અભિયાનના મહત્વ અને પુનર્જીવનની ચર્ચા કરી.


ચર્ચાઓનો હેતુ નવી તકનીકોને એકીકૃત કરવાનો છે જે ભાવિ સમસ્યાઓ હલ કરી શકે.