Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Contact Us

Latest

બીસીસીઆઈની ક્રિકેટ સલાહકાર સમિતિના સભ્યો તરીકે મદન લાલ, આર.પી. સિંહ, સુલક્ષણ નાયકની નિમણૂક કરવામાં આવી છે

બીસીસીઆઈની ક્રિકેટ સલાહકાર સમિતિના સભ્યો તરીકે મદન લાલ, આર.પી. સિંહ, સુલક્ષના નાયકની નિમણૂક કરવામાં આવી છે


31 જાન્યુઆરી 2020 ના રોજ ક્રિકેટ સલાહકાર સમિતિ (સીએસી) ના સભ્ય તરીકે ભારતના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો રૂદ્ર પ્રતાપ સિંહ, મદન લાલ અને સુલક્ષના નાયક નિમાયા 

ત્રણેયની નિયુક્તિ એક વર્ષની મુદત માટે કરવામાં આવી છે.