Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Puzle Zone Contact Us

Latest

ખેડા સત્યાગ્રહ ( 1917-18 ) - ગુજરાતનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ ( Kheda Satyagraha in Gujarati - Gujarat No Pratham Satyagrah )

ખેડા સત્યાગ્રહ ( 1917-18 ) - ગુજરાતનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ

( Kheda Satyagraha in Gujarati - Gujarat No Pratham Satyagrah )


ઈ.સ.1917માં ખેડા જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિના કારણે પાક નિષ્ફળ જતાં સરકારે ખેડૂતોનું મહેસૂલ માફ કરવાના બદલે ઉઘરાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. 

જે કારણોસર ગાંધીજીએ વલ્લભભાઈ પટેલને સાથે રાખી 22 માર્ચ, 1918ના રોજ સત્યાગ્રહ કરવાનું આયોજન કર્યું.

જેને ખેડા સત્યાગ્રહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ખેડા સત્યાગ્રહને ગુજરાતનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ ગણવામાં આવે છે. 

જ્યારે ગાંધીજીનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ ચંપારણ સત્યાગ્રહ છે. 

ખેડા સત્યાગ્રહથી વલ્લભભાઈ પટેલની ઓળખ થઈ અને ગાંધીજીની જીત થતાં સરકારે નબળી સ્થિતિવાળાં ખેડૂતોનું મહેસૂલ માફ કરવાનું નક્કી કર્યું.

ખેડા સત્યાગ્રહ દરમિયાન ગાંધીજી અને પૂજય રવિશંકર મહારાજનો મેળાપ થયો.

ખેડા સત્યાગ્રહ દરમિયાન લોકોના ઉત્સાહમાં ઘટાડો થતાં ગાંધીજીએ લોકોનો ઉત્સાહ જગાડવા અયોગ્ય રીતે જપ્ત થયેલ ખેતરનો ડુંગળીનો પાક ઉતારી લેવા મોહનલાલ પંડ્યાને સલાહ આપી જે કારણોસર ગાંધીજીએ મોહનલાલ પંડ્યાને  'ડુંગળી ચોર' ઉપનામ આપ્યું હતું.