Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Puzle Zone Contact Us

Latest

છત્તીસગઢ સરકાર દ્વારા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન શિક્ષણ સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે

છત્તીસગઢ સરકાર દ્વારા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન શિક્ષણ સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે


છત્તીસગઢ સરકાર દ્વારા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન શિક્ષણ સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ ઓનલાઇન પોર્ટલ પર 280 કોર્સ મટિરીયલ માટે 1241 વિડિઓઝ અને ગ્રેજ્યુએશન વિષયોના 18 ઓડિઓ લેક્ચર્સ અપલોડ કરવામાં આવ્યા છે.

આ પોર્ટલ પર પહેલાથી જ 32,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને 3385 પ્રોફેસરો નોંધાયેલા છે.


આ સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકાર કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઇન શિક્ષણ અને શિક્ષણની સુવિધા પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.