Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Puzle Zone Contact Us

Latest

PhonePeએ કોરોનાવાયરસ વીમા પોલિસી ‘કોરોના કેર’ લોન્ચ કરી

PhonePeએ કોરોનાવાયરસ વીમા પોલિસી ‘કોરોના કેર’ લોન્ચ કરી


PhonePeએ "કોરોના કેર" નામની એક અનોખી કોરોનાવાયરસ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની વીમા પ policyલિસી શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે.

તેણે બજાજ એલીઆન્ઝ જનરલ ઇન્સ્યુરન્સ સાથે ભાગીદારી કરી છે. PhonePeએ યુઝર્સ ફોન કો એપ્લિકેશન પર "માય મની" વિભાગ હેઠળ તેમની કોરોનાવાયરસ વીમા પોલિસી ખરીદી શકે છે.

પોલિસી ખરીદીની આખી પ્રક્રિયામાં 2 મિનિટથી ઓછો સમય લાગે છે