Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Puzle Zone Contact Us

Latest

મધ્યપ્રદેશ સરકારે 'FIR આપકે દ્વાર યોજના' શરૂ કરી

મધ્યપ્રદેશ સરકારે 'FIR આપકે દ્વાર યોજના' શરૂ કરી


મધ્યપ્રદેશ સરકારે ભોપાલમાં દેશમાં પહેલી પ્રકારની 'FIR આપકે દ્વાર યોજના' શરૂ કરી છે.

'FIR આપ દ્વાર યોજના' પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે 11 ડિવિઝનલ હેડક્વાર્ટરના 23 પોલીસ સ્ટેશનમાં શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં એક શહેરી અને એક ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે.

આ યોજના માટે, હેડ કોન્સ્ટેબલોને એફઆઈઆર નોંધાવવા માટે "ડાયલ 100" વાહન દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવશે.