Home Today Current Affairs Today History General Knowledge Gujarati Quiz One liner Quetions Confuion Points Tricks With Study Latest News Puzle Zone Contact Us

Latest

SBIએ "આરોગ્ય સંજીવની" આરોગ્ય વીમા પોલિસી લોન્ચ કરી છે

SBIએ "આરોગ્ય સંજીવની" આરોગ્ય વીમા પોલિસી લોન્ચ કરી છે


સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) જનરલ ઇન્સ્યુરન્સ દ્વારા "આરોગ્ય સંજીવની આરોગ્ય વીમા પોલિસી" નામની એક સામાન્ય આરોગ્ય વીમા પોલિસી શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ નીતિ અંતર્ગત, ભારતની કોઈપણ વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાં 1 લાખથી 5 લાખ સુધીના કવર વીમા પૂરૂ પાડવામાં આવશે.