ગાય ભેંસ નો તબેલો બનાવવા માટે લોન | Tabela Loan Yojana Gujarat 2022

 ગાય ભેંસ નો તબેલો બનાવવા માટે લોન | Tabela Loan Yojana Gujarat


ગુજરાત સરકાર દ્વારા બેરોજગાર યુવાનો માટે અનેક યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવતી હોય છે. જે અંતર્ગત આદિજાતિ ના લોકો માટે તબેલો બનાવવા માટે 4 લાખ સુધીની લોનની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

જે લોકો પાસે વધારે સંખ્યામાં ગાયો ભેંસો હોય એ લોકો માટે તબેલો બાંધવા આ લોન આપવામાં આવશે. આ લોન મેળવવા માટે વ્યક્તિએ આદિજાતિ ગુજરાત ની વેબસાઇટ પરથી અરજી કરવાની રહેશે.

તબેલો લોન યોજનાનો હેતુ શું છે?

ગુજરાતના અનુસુચિત જનજાતિના લોકો માટે સ્વરોજગાર મેળવવા હેતુ તબેલો બનાવવા માટે લોન.


કોને લોન મળી શકે?

ગુજરાતના અનુસુચિત જનજાતિના લોકોને


યોજના હેઠળ લોનની રકમ :

આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને 4 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવશે.


અરજી કરવાનો પ્રકાર :

ઓનલાઇન


• લોનની મેળવવા માટે લાયકાત :

- અરજદાર પાસે આદિજાતિનો હોવાનું પ્રમાણપત્ર મદદનીશ કમિશનર નું તકેદારીનું રજું કરવાનું રહેશે.

- અરજદારની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી તથા 55 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

- ચુંટણી કાર્ડ

- આધારકાર્ડ 

- અરજદારની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે 1,20000/- તથા શહેરી વિસ્તાર માટે 1 લાખ 50 હજાર હોવી જોઈએ.


તબેલાની લોન લેવા માટે અરજદારની પાત્રતા :

- લાભાર્થીએ જે તબેલાના હેતું માટે ધીરાણની માગણી કરેલ હોય તે અંગે જાણકારી અને તાલીમ લીધેલ હોવી જોઈએ.

- તબેલા અંગે ઓછામાં ઓછાં બે દુધાળા પશુ પાળેલા હોવા જોઈએ.

- દુધ મંડળીના સભ્ય હોવા જોઈએ તથા છેલ્લા 12 મહિનાની દુધ મંડળીની પાસબુક રજું કરવાની રહેશે.


તબેલા લોન યોજના માટે ધીરાણ મર્યાદા :

4 લાખ રૂપિયા.


તબેલા લોન યોજના માટે લાભાર્થી ફાળો :

આ યોજના પ્રમાણે ધીરાણ ના 10 ટકા લાભાર્થી ફાળો ભરવાનો રહેશે.


તબેલા માટે લોનનો વ્યાજદર :

વાર્ષિક 4% વ્યાજદર તથા વિલંબિત ચુકવણી માટે વધારાના 2% દંડરૂપે ભરવાનો થશે.


• લોન પરત કરવાનો સમયગાળો : 

20 ત્રિમાસિક હપ્તામાં વ્યાજ સહિત ચુકવણી કરવાની રહેશે.

લોન નિયત સમય કરતાં વહેલા પણ અરજદારને ચુકવણી કરવાની છુટ રહેશે.


અરજી કોના દ્વારા મોકલવી ?

આદિજાતિના વિસ્તારના અજદારે જે તે વિસ્તારના પ્રાયોજનના વહીવટદારના ભલામણથી દરખાસ્ત મોકલવાની રહેશે.


અરજી મેળવવાનું સ્થળ :

ઓનલાઇન વેબસાઇટ મારફતે 


તબેલા લોન યોજના જરુરી દસ્તાવેજ : 

- અનુસુચિત જાતિનું પ્રમાણપત્ર

- રેશનકાર્ડની નકલ

- બેંક ખાતાની પાસબુક

- આધાર કાર્ડ ની નકલ

- મિલકતનો પુરાવો

- અન્ય જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ


અરજી કરવાની ઓનલાઇન વેબસાઇટ :

https://adijatinigam.gujarat.gov.in/homeટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

0 ટિપ્પણીઓ